پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان

|50670563|izd
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق - , ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 762-1. مقدمه 2-2. تعریف رهبری خدمتگزار 2-3. نظریه رهبری خدمتگزار 2-4. اهمیت رهبری خدمتگزار 2-5. تکامل رهبری خدمتگزار 2-6. ویژگی های رهبران خدمتگزار 2-7. ویژگی های عملیاتی 2-8 . ویژگی های مکمل 2-9. مدل ویژگی های رهبری خدمتگزار 2-9-1. تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز 2-9-2. تئوری رهبری خدمتگزار راسل و استون 2-9-3. تئوری رهبری خدمتگزار پترسون 2-10. مدل رهبری خدمتگزار پیج و...